Betonfabriek Kropp

bwb Betonwerk Kropp GmbH & Co. KG
Fabrikstraße 2, 24848 Kropp, Duitsland

  • Elementplafonds
  • Elementwanden
  • Prefab-betonproducten
  • Verkoop
  • Ontwerp